Trả lời Luyện tập 1 trang 23 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2


Đề bài

a) Tính \(\dfrac{3}{{100}}\) của 200.

b)\(\dfrac{3}{4}\) giờ là bao nhiêu phút.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm \(\dfrac{m}{n}\) của một số a cho trước ta tính \(a.\dfrac{m}{n}\)\(\left( {m \in \mathbb{N},n \in \mathbb{N}*} \right)\)

1 giờ = 60 phút.

Lời giải chi tiết

\(\dfrac{3}{{100}}\) của 200 là \(200.\dfrac{3}{{100}} = 6\).

\(\dfrac{3}{4}\) giờ là \(\dfrac{3}{4}\) của 60 phút, tức là: \(\dfrac{3}{4}.60 = 45\) phút.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 27. Hai bài toán về phân số