Bài tập cuối chương II

Bình chọn:
4.2 trên 305 phiếu
Bài 2.53 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tìm x thuộc {50; 108, 189, 1234; 2 019; 2 020} sao cho: a) x – 12 chia hết cho 2; b) x – 27 chia hết cho 3; c) x + 20 chia hết cho 5; d) x + 36 chia hết cho 9.

Xem lời giải

Bài 2.54 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Thực hiện phép tính sau rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố: a) 14^2 + 5^2 + 2^2; b) 400 : 5 + 40

Xem lời giải

Bài 2.55 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tìm ƯCLN và BCNN của: a) 21 và 98; b) 36 và 54.

Xem lời giải

Bài 2.56 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Các phân số sau đã là phân số tối giản chưa? Nếu chưa, hãy rút gọn về phân số tối giản.

Xem lời giải

Bài 2.57 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Thực hiện phép tính: a) 5/12+3/16; b) 4/15-2/9

Xem lời giải

Bài 2.58 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Có 12 quả cam, 18 quả xoài và 30 quả bơ. Mẹ muốn Mai chia đều mỗi loại quà đó vào các túi quà sao cho mỗi túi đều có cả cam, xoài và bơ. Hỏi Mai có thể chia được nhiều nhất là mấy túi quả?

Xem lời giải

Bài 2.59 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Bác Nam định kì 3 tháng một lần thay dầu, 6 tháng một lần xoay lốp xe ô tô của mình. Hỏi nếu bác ấy làm hai việc đó cùng lúc vào tháng 4 năm nay, thì lần gần nhất tiếp theo bác ấy sẽ cùng làm hai việc đó vào tháng nào?

Xem lời giải

Bài 2.60 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Biết rằng 79 và 97 là hai số nguyên tố. Hãy tìm ƯCLN và BCNN của hai số này.

Xem lời giải

Bài 2.61 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Biết hai số 3^a. 5^2 và 3^3.5^b có ƯCLN là 3^3.5^2 và BCNN là 3^4 .5^3. Tìm a và b.

Xem lời giải

Bài 2.62 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Bài toán cổ: Bác kia chăn vịt khác thường Buộc đi cho được chẵn hàng mới ra Hàng 2 xếp thấy chưa vừa Hàng 3 xếp vẫn còn thừa một con Hàng 4 xếp vẫn chưa tròn Hàng 5 xếp thiếu một con mới đầy Xếp thành hàng 7, đẹp thay Vịt bao nhiêu? Tính được ngay mới tài. (Biết số vịt chưa đến 200 con).

Xem lời giải

Lý thuyết bài tập cuối chương II

Lý thuyết bài tập cuối chương II

Xem chi tiết