CHƯƠNG VII.SỐ THẬP PHÂN

Bình chọn:
4.7 trên 103 phiếu
Số thập phân

Lý thuyết Số thập phân Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Phân số thập phân và số thập phân
Hoạt động 1 trang 29 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết các phân số thập phân 17/10; 34/100; 25/1000 dưới dạng số thập phân.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 29 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết các số đối của các phân số thập phân trên.

Xem lời giải

Câu hỏi trang 29 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy chỉ ra các số thập phân xuất hiện trong đoạn tin hình 7.1a và hình 7.1b. Tìm số đối của các số thập phân đó.

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 29 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết các số thập phân - 5/1000; (- 798/10 dưới dạng số thập phân. 2. Viết các số thập phân xuất hiện trong đoạn tin hình 7.1b dưới dạng phân số thập phân.

Xem lời giải

2. So sánh hai số thập phân
Luyện tập 2 trang 30 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn 0; -8,152; 0,12; -8,9

Xem lời giải

Vận dụng trang 30 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đọc đoạn tin trong hình 7.1b và cho biết trong hai thời điểm, 19 giờ ngày 24-1-2016 và 6 giờ ngày 25-1-2016, thời điểm nào nhiệt độ tại Pha Đin (Điện Biên) xuống thấp hơn.

Xem lời giải

Bài 7.1 trang 30 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết các phân số thập phân sau dưới dạng số thập phân.

Xem lời giải

Bài 7.2 trang 30 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm số đối của các số thập phân sau:

Xem lời giải

Bài 7.3 trang 30 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

So sánh các số sau:

Xem lời giải

Bài 7.4 trang 30 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhiệt độ đông đặc của một chất là nhiệt độ mà tại đó chất chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.

Xem lời giải

Tính toán với số thập phân

Lý thuyết Tính toán với số thập phân Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Phép cộng, trừ số thập phân
Hoạt động 1 trang 32 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính:a) (2,259 + 0,31); b) (11,325 - 0,15)

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 31 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2

Thực hiện các phép tính sau bằng cách quy về cộng hoặc trừ hai số thập phân dương tương tự như với số nguyên:

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 32 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính

Xem lời giải

Vận dụng 1 trang 32 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Một tàu thăm dò đáy biển đang ở độ cao ( - 0,32km) so với mực nước biển. Tính độ cao mới của tàu sau khi nổi lên thêm 0,11 km. 2. Nhiệt độ trung bình năm ở Bắc Cực là ...

Xem lời giải

2. Phép nhân số thập phân
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất