Trả lời Hoạt động 1 trang 32 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính:

a) \(2,259 + 0,31\)

b) \(11,325 - 0,15\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt dấu “,” ngang hàng nhau và cộng (trừ) các số từ phải qua trái.

Lời giải chi tiết

a)

b)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu