Trả lời Hoạt động 5 trang 32 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính: 31,5:1,5

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy 31,5:1,5=315:15.

Lời giải chi tiết

31,5:1,5=315:15=21


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu