Giải bài 7.7 trang 34 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Để nhân (chia) một số thập phân với 0,1;0,01;0,001;... ta chỉ cần dịch dấu phẩy của số thập phân đó sang trái (phải) 1,2,3,... hàng, chẳng hạn:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Để nhân (chia) một số thập phân với 0,1;0,01;0,001;... ta chỉ cần dịch dấu phẩy của số thập phân đó sang trái (phải) 1,2,3,... hàng, chẳng hạn:

\(\begin{array}{l}2,057.0,1 = 0,2057\\ - 31,025:0,01 =  - 3102,5\end{array}\)

Tính nhẩm:

Câu 1

\(\left( { - 4,125} \right):0,01\)

Phương pháp giải:

Chia cho 0,01 thì dịch chuyến dấu “,” sang phải 2 đơn vị.

Lời giải chi tiết:

\(\left( { - 4,125} \right):0,01 =  - 412,5\)

Câu 2

\(\left( { - 28,45} \right):\left( { - 0,01} \right)\)

Phương pháp giải:

Đưa về phép chia cho số dương.

Chia cho 0,01 thì dịch chuyến dấu “,” sang phải 2 đơn vị.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}\left( { - 28,45} \right):\left( { - 0,01} \right)\\ = 28,45:0,01\\ = 2845\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu