Trả lời Thử thách nhỏ trang 34 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Thầy giáo viết lên bảng dãy số \( - 3,2; - 0,75;120; - 0,1\) rồi yêu cầu mỗi học sinh chọn hai số rồi làm một phép tính với hai số đã chọn.

a) Mai làm phép trừ và nhận được kết quả là \(120,75\). Theo em, Mai đã chọn hai số nào?

b) Hà thực hiện phép chia và nhận được kết quả là 32. Em có biết Hà đã chọn hai số nào không?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Tìm hai số rồi trừ hai số cho nhau, kết quả bằng \(120,75\) thì lấy hai số đó.

b) Tìm hai số rồi chia hai số cho nhau, kết quả bằng 32 thì lấy hai số đó.

Lời giải chi tiết

a) \(120 - \left( {0,75} \right) = 120 + 0,75 = 120,75\)

Vậy hai số đó là 120 và -0,75

b) Ta có \( - 3,2:\left( { - 0,1} \right) = 3,2:0,1\)\( = 32:1 = 32\)

Vậy hai số đó là \( - 3,2; - 0,1\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu