Trả lời Vận dụng 4 trang 34 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Từ độ cao \( - 0,21km\) (so với mực nước biển), tàu thăm dò đáy biển bắt đầu lặn xuống. biết rằng cứ sau mỗi phút, tàu lặn xuống sâu thêm được 0,021 km. Viết biểu thức tính độ cao xác định vị trí tàu sau 10 phút kể từ khi tàu bắt đầu lặn.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính quãng đường lặn thêm được sau 10 phút.

Độ cao tàu so với mực nước biển bằng độ cao ban đầu trừ đi quãng đường lặn thêm được.

Lời giải chi tiết

Quãng đường lặn thêm được sau 10 phút:

\(0,021.10\) km.

Độ cao tàu so với mực nước biển sau 10 phút:

\( - 0,21 - 0,021.10\)

Vậy biểu thức cần tìm là \( - 0,21 - 0,021.10\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu