Trả lời Vận dụng 3 trang 33 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tài khoản vay ngân hàng của một chủ xưởng gỗ có ghi số dư \( - 1,25\) tỉ đồng. Sau khi chủ xưởng trả được một nửa khoản nợ thì số dư tài khoản là bao nhiêu?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số nợ là số âm. Một nửa khoản nợ tương đương với một nửa số dư.

Lời giải chi tiết

Số tiền nợ là \( - 1,25\) tỉ đồng. Chủ xưởng trả được một nửa khoản nợ tức là số dư tài khoản còn một nửa.

Một nửa số dư là: \( - 1,25:2 =  - \left( {1,25:2} \right)\)\( =  - \left( {125:200} \right) =  - 0,625\)(tỉ đồng)

Vậy số dư tài khoản là \( - 0,625\) tỉ đồng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu