Trả lời Vận dụng 1 trang 32 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

1. Một tàu thăm dò đáy biển đang ở độ cao \( - 0,32km\) so với mực nước biển.

Tính độ cao mới của tàu sau khi nổi lên thêm 0,11 km.

2. Nhiệt độ trung bình năm ở Bắc Cực là \( - 3,4^\circ C\), ở Nam Cực là \( - 49,3^\circ C\). Cho biết nhiệt độ trung bình năm ở nơi nào cao hơn và cao hơn bao nhiêu độ C?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Tàu nổi lên trên là tăng thêm.

2. 

So sánh hai số âm với nhau, số lơn hơn thì nhiệt độ cao hơn.

Lấy số lớn hơn trừ đi số bé hơn.

Trừ hai số thập phân: Cộng với số đối của số trừ.

Lời giải chi tiết

1. Độ cao mới của tàu: \( - 0,32 + 0,11\)

Do \(0,32 > 0,11 > 0\) nên \( - 0,32 + 0,11 =  - \left( {0,32 - 0,11} \right)\)\( =  - 0,21\left( {km} \right)\)

Vậy độ cao mới của tàu là \( - 0,21\left( {km} \right)\) so với mực nước biển.

2. 

\( - 3,4 >  - 49,3\) nên nhiệt độ tại Bắc Cực cao hơn và cao hơn: \( - 3,4 - \left( { - 49,3} \right) =  - 3,4 + 49,3\)\( = 49,3 - 3,4 = 45,9\left( {^\circ C} \right)\)

Vậy nhiệt độ Bắc Cực cao hơn Nam Cực \(45,9\left( {^\circ C} \right)\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu