Trả lời Hoạt động 3 trang 32 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính \(12,5.1,2\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy 125.12

Dịch chuyển dấu “,” sang trái 2 đơn vị.

Lời giải chi tiết

125.12=1500

Nên 12,5.1,2=15,00=15


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu