Giải bài 7.11 trang 34 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Năm 2018, ngành giấy Việt Nam sản xuất được 3,674 triệu tấn. Biết rằng để sản xuất ra 1 tấn giấy phải dùng hết 4,4 tấn gỗ. Em hãy tính xem năm 2018 Việt Nam đã phải dùng bao nhiêu tấn gỗ cho sản xuất giấy?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số tấn gỗ bằng số tấn giấy nhân với số tấn gỗ sản xuất 1 tấn giấy

Lời giải chi tiết

 Số tấn gỗ là:

3,674. 4,4=16,1656 (triệu tấn)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu