Giải bài 7.9 trang 34 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Giải bài 7.9 trang 34 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Điểm đông đặc và điểm sôi của thủy ngân lần lượt là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Điểm đông đặc và điểm sôi của thủy ngân lần lượt là \( - 38,83^\circ C\) và \(356,73^\circ C\). Một lượng thủy ngân đang để trong tủ bảo quản ở nhiệt độ \( - 51,2^\circ C\).

Câu a

\(2,5.\left( {4,1 - 3 - 2,5 + 2.7,2} \right) + 4,2:2\)

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

Nhân chia trước, cộng trừ sau.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}2,5.\left( {4,1 - 3 - 2,5 + 2.7,2} \right) + 4,2:2\\ = 2,5.\left( {4,1 - 3 - 2,5 + 14,4} \right) + 4,2:2\\ = 2,5.\left[ {\left( {4,1 - 3} \right) - 2,5 + 14,4} \right] + 4,2:2\\ = 2,5.\left( {1,1 - 2,5 + 14,4} \right) + 4,2:2\\ = 2,5.\left( { - 1,4 + 14,4} \right) + 4,2:2\\ = 2,5.13 + 4,2:2\\ = 32,5 + 2,1\\ = 34,6\end{array}\)

Câu b

\(2,86.4 + 3,14.4 - 6,01.5 + {3^2}\)

Phương pháp giải:

Nhân chia trước, cộng trừ sau.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}2,86.4 + 3,14.4 - 6,01.5 + {3^2}\\ = 11,44 + 12,56 - 30,05 + 9\\ = \left( {11,44 + 12,56} \right) + \left( { - 30,05 + 9} \right)\\ = 24 + \left( { - 21,05} \right)\\ = 24 - 21,05\\ = 2,95\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu