Bài 2. Cách ghi số tự nhiên - Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.2 trên 268 phiếu
Cách ghi số tự nhiên

Lý thuyết Cách ghi số tự nhiên Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Hệ thập phân
Câu hỏi trang 9 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Từ ba chữ số 0, 1 và 2, viết các số tự nhiên có ba chữ số, mỗi chữ số chỉ viết một lần.

Xem lời giải

Hoạt động 1 trang 10 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong số 32 019, ta thấy: "Chữ số 2 nằm ở hàng nghìn và có giá trị bằng 2 x 1 000 = 2 000". Hãy phát biểu theo mẫu câu đó đối với các chữ số còn lại.

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 10 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết số 32 019 thành tổng giá trị các chữ số của nó.

Xem lời giải

Luyện tập trang 10 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết số 34 604 thành tổng giá trị các chữ số của nó 

Xem lời giải

Vận dụng trang 10 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bác Hoa đi chợ, Bác chi mang ba loại tiền: loại (có mệnh giá) 1 nghìn (1 0000 đồng, loại 10 nghìn (10 000 đồng và loại 100 nghìn (100 000 đồng. Tổng số tiền bác phải trả là 492 nghìn đồng. Nếu mỗi loại tiền, bác mang theo không quá 9 tờ thì bác sẽ phải trả bao nhiêu tờ tiền mỗi loại, mà người bán không phải trả lại tiền thừa?

Xem lời giải

2. Số La Mã
Câu hỏi trang 11 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Viết các số 14 và 27 bằng số La Mã. b) Đọc các số La Mã XVI, XXII.

Xem lời giải

Thử thách nhỏ trang 11 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sử dụng đúng 7 que tính, em xếp được những số La Mã nào?

Xem lời giải

Bài 1.6 trang 12 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Cho các số: 27 501; 106 712; 7 110 385; 2 915 404 267 (viết trong hệ thập phân) a) Đọc mỗi số đã cho b) Chữ số 7 trong mỗi số đã cho có giá trị bằng bao nhiêu

Xem lời giải

Bài 1.7 trang 12 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Chữ số 4 đứng ở hàng nào trong một số tự nhiên nếu nó có giá trị bằng a) 400 b) 40 c) 4

Xem lời giải

Bài 1.8 trang 12 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Đọc các số La Mã XIV; XVI; XXIII.

Xem lời giải

Bài 1.9 trang 12 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Viết các số sau bằng số La Mã: 18, 25

Xem lời giải

Bài 1.10 trang 12 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Một số tự nhiên được viết bởi ba chữ số 0 và ba chữ số 9 nằm xen kẽ nhau. Đó là số nào?

Xem lời giải

Bài 1.11 trang 12 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Dùng các chữ số 0, 3 và 5, viết một số tự nhiên có ba chữ số khác nhau mà chữ số 5 có giá trị là 50

Xem lời giải

Bài 1.12 trang 12 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Trong một cửa hàng bánh kẹo, người ta đóng gói kẹo thành các loại: mỗi gói có 10 cái kẹo, mỗi hộp có 10 gói, mỗi thùng có 10 hộp. Một người mua 9 thùng, 9 hộp và 9 gói kẹo. Hỏi người đó đã mua tất cả bao nhiêu cái kẹo

Xem lời giải

Các dạng toán về ghi số tự nhiên

Các dạng toán về ghi số tự nhiên

Xem chi tiết