Trả lời Hoạt động 1 trang 10 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Trong số 32 019, ta thấy: "Chữ số 2 nằm ở hàng nghìn và có giá trị bằng 2 x 1 000 = 2 000". Hãy phát biểu theo mẫu câu đó đối với các chữ số còn lại.

Đề bài

Trong số 32 019, ta thấy:

"Chữ số 2 nằm ở hàng nghìn và có giá trị bằng 2 x 1 000 = 2 000".

Hãy phát biểu theo mẫu câu đó đối với các chữ số còn lại.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Chữ số hàng chục nghìn có giá trị bằng số đó nhân với 10000

- Chữ số hàng trăm có giá trị bằng số đó nhân với 100

- Chữ số hàng chục có giá trị bằng số đó nhân với 10.

- Chữ số hàng đơn vị có giá trị bằng số đó.

Lời giải chi tiết

- Chữ số 3 nằm ở hàng chục nghìn có giá trị bằng 3 x 10 000 = 30 000

- Chữ số 0 nằm ở hàng trăm có giá trị bằng 0 x 100 = 0

- Chữ số 1 nằm ở hàng chục có giá trị bằng 1 x 10 = 10

- Chữ số 9 nằm ở hàng đơn vị có giá trị bằng 9.


Bình chọn:
4.2 trên 24 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí