Trả lời Câu hỏi trang 9 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Từ ba chữ số 0, 1 và 2, viết các số tự nhiên có ba chữ số, mỗi chữ số chỉ viết một lần.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết các số có ba chữ số từ các số đề bài cho (lưu ý chữ số hàng trăm khác 0)

Lời giải chi tiết

Các số có ba chữ số là: 120, 210, 102, 201.


Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

Hỏi bài