Giải Bài 1.6 trang 12 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Cho các số: 27 501; 106 712; 7 110 385; 2 915 404 267 (viết trong hệ thập phân)

a) Đọc mỗi số đã cho

b) Chữ số 7 trong mỗi số đã cho có giá trị bằng bao nhiêu

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Đọc các số đã cho

b) Số 7 đứng ở hàng nào thì nhân 7 với số tương ứng.

Lời giải chi tiết

a)

27 501: Hai mươi bày nghìn năm trăm lẻ một

106 712: Một trăm lẻ sáu nghìn bày trăm mười hai

7 110 385: Bày triệu một trăm mười nghìn ba trăm tám mươi năm

2 915 404 267: Hai ti chín trăm mười năm triệu bốn trăm lẻ bốn nghìn hai trăm bảy mươi sáu.

b)

27 501: chữ số 7 nằm ở hàng nghìn và có giá trị là 7x1 000 = 7 000

106 712: chữ số 7 nằm ở hàng trăm và có giá trị là 7x 100 = 700

7 110 385: chữ số 7 nằm ở hàng triệu và có giá trị là 7x 1 000 000 = 7 000 000

2 915 404 267: chữ số 7 nằm ở hàng đơn vị và có giá trị là 7x1 = 7

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài