Giải Bài 1.7 trang 12 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Chữ số 4 đứng ở hàng nào trong một số tự nhiên nếu nó có giá trị bằng

a) 400

b) 40

c) 4

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đếm số chữ số 0 sau số 4, nếu không có số 0 thì 4 đứng ở hàng đơn vị, có 1 số 0 thì 4 đứng ở hàng chục, có hai số 0 thì 4 đứng ở hàng trăm.

Lời giải chi tiết

a) Chữ số 4 có giá trị bằng 400 khi nó đứng ở hàng trăm.

b) Chữ số 4 có giá trị bằng 40 khi nó đứng ở hàng chục

c) Chữ số 4 có giá trị bằng 4 khi nó đứng ở hàng đơn vị.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài