Trả lời Câu hỏi trang 11 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

a) Viết các số 14 và 27 bằng số La Mã.

b) Đọc các số La Mã XVI, XXII.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem cách viết số La Mã SGK (Trang 11)

Lời giải chi tiết

a) Số 14: XIV

Số 27: XXVII

b) XVI: Mười sáu

XXII: Hai mươi hai

Lời giải hay


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Hỏi bài