Trả lời Thử thách nhỏ trang 11 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Sử dụng đúng 7 que tính, em xếp được những số La Mã nào?

Đề bài

Sử dụng đúng 7 que tính, em xếp được những số La Mã nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghép các que tính thành các số La Mã

Lời giải chi tiết

Các số có thể ghép được: XVIII (18), XXIII (23), XXIV (24), XXVI (26), XXIX(29), XXXI(31).


Bình chọn:
4.6 trên 31 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí