Trả lời Thử thách nhỏ trang 11 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Sử dụng đúng 7 que tính, em xếp được những số La Mã nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghép các que tính thành các số La Mã

Lời giải chi tiết

Các số có thể ghép được: XVIII, XXIII, XXIV, XXVI, XXIX.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Hỏi bài