Trả lời Hoạt động 2 trang 10 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Viết số 32 019 thành tổng giá trị các chữ số của nó. 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cộng các giá trị của các hàng đã tính ở HĐ1

Lời giải chi tiết

32 019 = 30 000 + 2000 + 0 + 10 + 9.


Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu