Bài 12. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Bình chọn:
4.4 trên 219 phiếu
Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Lý thuyết Bội chung. Bội chung nhỏ nhất Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

1. Bội chung và bội chung nhỏ nhất
Hoạt động 1 trang 49 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm các tập hợp B(6), B(9).

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 49 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Gọi BC(6, 9) là tập hợp các số vừa là bội của 6, vừa là bội của 9. Hãy viết tập BC(6, 9).

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 49 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm số nhỏ nhất khác 0 trong tập BC(6, 9).

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 50 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm BCNN(36,9).

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 50 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm bội chung nhỏ nhất của: a) 6 và 8; b) 8, 9, 72.

Xem lời giải

Vận dụng trang 50 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Có hai chiếc máy A và B. Lịch bảo dưỡng định kì đối với máy A là 6 tháng và đối với máy B là 9 tháng Hai máy vừa cùng được bảo dưỡng vào tháng 5. Hỏi sau bao lâu thì hai máy lại được bảo dưỡng trong cùng một tháng?

Xem lời giải

2. Cách tìm bội chung nhỏ nhất
Câu hỏi 2 trang 51 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm bội chung nhỏ nhất của 9 và 15, biết 9 = 3^2 và 15 = 3. 5.

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 51 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Biết bội chung nhỏ nhất của 8 và 6 là 24. Tìm các bội chung nhỏ hơn 100 của 8 và 6.

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 51 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm bội chung nhỏ nhất của 15 và 54. Từ đó, hãy tìm các bội chung nhỏ hơn 1 000 của 15 và 5.

Xem lời giải

Thử thách nhỏ trang 51 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lịch xuất bến của một số xe buýt tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) được ghi ở bảng bên. Giả sử các xe buýt xuất bến cùng lúc vào 10 giờ 35 phút. Hỏi vào các thời điểm nào trong ngày (từ 10 giờ 35 phút đến 22 giờ) các xe buýt này lại xuất bến cùng một lúc?

Xem lời giải

Câu hỏi 4 trang 52 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quy đồng mẫu hai phân số: 7/9 và 4/15

Xem lời giải

3. Quy đồng mẫu các phân số
Luyện tập 3 trang 53 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Quy đồng mẫu các phân số sau: 2. Thực hiện các phép tính sau:

Xem lời giải

Bài 2.36 trang 53 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tìm bội chung nhỏ hơn 200 của a) 5 và 7; b) 3, 4 và 10.

Xem lời giải

Bài 2.37 trang 53 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tìm BCNN của: a) 2.3^3 và 3.5; b) 2.5.7^2 và 3 .5^2.7.

Xem lời giải

Bài 2.38 trang 53 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tìm BCNN của các số sau: a) 30 và 45; b) 18, 27 và 45.

Xem lời giải

Bài 2.39 trang 53 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0,biết rằng

Xem lời giải

Xem thêm