Trả lời Thử thách nhỏ trang 51 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Lịch xuất bến của một số xe buýt tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) được ghi ở bảng bên. Giả sử các xe buýt xuất bến cùng lúc vào 10 giờ 35 phút. Hỏi vào các thời điểm nào trong ngày (từ 10 giờ 35 phút đến 22 giờ) các xe buýt này lại xuất bến cùng một lúc?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính khoảng thời gian các xe xuất bên so 10h35p (thời điểm đầu tiên xuất bến).

- Lấy 10h35p cộng lần lượt với khoảng thời gian tìm được.

Lời giải chi tiết

Ta có 22h – 10h35p =11h25p = 685 phút

Thời gian các xe cùng xuất bến cách 10h35p các khoảng thời gian là BC(9, 10, 15) và nhỏ hơn 685

Ta có: 9 = 32,   10 = 2.5,    15 = 3.5.

=> BCNN(9, 10, 15) = 2.32.5 = 90

=> BC(9, 10, 15)= {0; 90; 180; 270; 360; 450; 540; 630}.

Ta lấy 10h35p cộng lần lượt với 0; 90; 180; 270; 360; 450; 540; 630 phút ta được:

Thời gian các xe cùng xuất bến là: 10h35p, 12h05p; 13h35p; 15h05p; 16h35p; 18h05p; 19h35p; 21h05p.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu