Giải Bài 2.41 trang 53 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Hai đội công nhân trồng được một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội đã trồng 8 cây, mỗi công nhân đội đã trồng 11 cây. Tính số cây mỗi đội đã trồng, biết rằng số cây đỏ trong khoảng từ 100 đến 200 cây.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số cây mỗi đội trồng được là BC(8, 11) và trong khoảng từ 100 đến 200.

Lời giải chi tiết

Vì số cây hai đội trồng được như nhau mà mỗi công nhân đội I đã trồng 8 cây, mỗi công nhân đội II đã trồng 11 cây.

Nên số cây mỗi đội trồng được là BC(8, 11)

BCNN(8, 11) = 88

Do đó số cây mỗi đội trồng là BC(8; 11) = {0; 88; 176; 264; ...}

Mà số cây trong khoảng từ 100 đến 200 nên số cây mỗi đội trồng được là 176 cây.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài