Giải Bài 2.39 trang 53 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0,biết rằng a\( \vdots \)28 và a\( \vdots \)32.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a = BCNN(28; 32)

Lời giải chi tiết

Số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0 và a ⋮ 28 và a ⋮ 32 

Do đó a = BCNN(28; 32)

28 = 22.7

32 = 25

Nên a = BCNN(28; 32) = 25.7 = 224.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài