Giải Bài 2.37 trang 53 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Tìm BCNN của: a) 2.3^3 và 3.5; b) 2.5.7^2 và 3 .5^2.7.

Đề bài

Tìm BCNN của:

a) 2.33 và 3.5;

b) 2.5.72 và \(3.5^2.7\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng;

- Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất. Tích đó là BCNN cần tìm.

Lời giải chi tiết

a) 2.33 và 3.5

Ta thấy các thừa số nguyên tố chung là 3 và thừa số nguyên tố riêng là 2 và 5. Số mũ lớn nhất của 3 là 3; của 2 là 1; của 5 là 1. 

Vậy BCNN cần tìm là 2.33.5 = 270

b) 2.5.72 và \(3.5^2.7\)

Ta thấy các thừa số nguyên tố chung là 5 và 7; thừa số nguyên tố riêng là 2 và 3. Số mũ lớn nhất của 5 là 2; của 7 là 2; của 2 là 1, của 3 là 1. 

Vậy BCNN cần tìm là 2.3.52.72  = 7350.


Bình chọn:
4.7 trên 169 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí