Giải Bài 2.38 trang 53 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Tìm BCNN của các số sau:

a) 30 và 45;        b) 18, 27 và 45.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố,

- Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng;

- Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất. Tích đó là BCNN cần tìm.

Lời giải chi tiết

a) 30 và 45

30 = 2.3.5  ;  45 = 32.5

Ta thấy thừa số nguyên tố chung là 3 và 5; thừa số nguyên tố riêng là 2

Vậy BCNN(30; 45) = 2.32.5 = 90

b) 18, 27 và 45

18 = 2.32  ;  27 = 33  ;  45 = 32.5

Ta thấy thừa số nguyên tố chung là 3; thừa số nguyên tố riêng là 2 và 5

Vậy BCNN(30; 45) = 2.33.5 = 270.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài