Trả lời Câu hỏi 3 trang 51 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Biết bội chung nhỏ nhất của 8 và 6 là 24. Tìm các bội chung nhỏ hơn 100 của 8 và 6.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các bội chung nhỏ nhất là bội của bội chung

Lời giải chi tiết

BC(8, 6) = B(24) ={0; 24; 48; 72; 96}


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu