Trả lời Luyện tập 1 trang 50 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tìm bội chung nhỏ nhất của:

a) 6 và 8;

b) 8, 9, 72.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Tìm B(6) và B(8) => BC(6; 8) => BCNN(6; 8).

b) Nếu a\( \vdots \)b; a\( \vdots \)c thì BCNN(a, b, c) = a.

Lời giải chi tiết

a) B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36; 42; 48; ...}

    B(8) = {0; 8; 16; 24; 32; 40; 48; ...}

Do đó BC(6; 8) = {0; 24; 48; ...}

Vậy BCNN(6; 8) = 24

b) Vì 72 chia hết cho 8 và 9 nên BCNN(8; 9; 72) = 72.


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu