Trả lời Câu hỏi 1 trang 50 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tìm BCNN(36,9).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu a\( \vdots \)b thì BCNN(a; b) = a.

Lời giải chi tiết

Do 36 chia hết cho 9 nên

=> BCNN(36,9) = 36


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu