Giải Bài 2.44 trang 53 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Thực hiện các phép tính sau:

a) \(\frac{7}{{11}} + \frac{5}{7}\);      b) \(\frac{7}{{20}} - \frac{2}{{15}}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Để cộng, trừ các phân số khác mẫu ta đi quy đồng mẫu số các phân số rồi thực hiện cộng(trừ) tử số và giữ nguyên mẫu.

Lời giải chi tiết

a) BCNN(11; 7) = 77 nên chọn mẫu chung là 77

\(\begin{array}{l}\frac{7}{{11}} + \frac{5}{7} = \frac{{7.7}}{{11.7}} + \frac{{5.11}}{{7.11}}\\ = \frac{{49}}{{77}} + \frac{{55}}{{77}} = \frac{{104}}{{77}}\end{array}\).

b) BCNN(20; 15)= 60 nên chọn mẫu chung là 60.

\(\begin{array}{l}\frac{7}{{20}} - \frac{2}{{15}} = \frac{{7.3}}{{20.3}} - \frac{{2.4}}{{15.4}}\\ = \frac{{21}}{{60}} - \frac{8}{{60}} = \frac{{13}}{{60}}\end{array}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài