Giải Bài 2.44 trang 53 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Thực hiện các phép tính sau: a) 7/11+5/7; b) 7/20- 2/15

Đề bài

Thực hiện các phép tính sau:

a) \(\frac{7}{{11}} + \frac{5}{7}\);      b) \(\frac{7}{{20}} - \frac{2}{{15}}\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Để cộng, trừ các phân số khác mẫu ta đi quy đồng mẫu số các phân số rồi thực hiện cộng(trừ) tử số và giữ nguyên mẫu.

Lời giải chi tiết

a) Mẫu số chung = BCNN(11, 7) = 77

Thừa số phụ: 77: 11= 7; 77:7 = 11.

Ta có:

\(\begin{array}{l}\frac{7}{{11}} + \frac{5}{7} = \frac{{7.7}}{{11.7}} + \frac{{5.11}}{{7.11}}\\ = \frac{{49}}{{77}} + \frac{{55}}{{77}} = \frac{{104}}{{77}}\end{array}\).

b) Mẫu số chung = BCNN(20, 15)= 60 

Thừa số phụ: 60:20 = 3; 60:15 = 4

Ta có:

\(\begin{array}{l}\frac{7}{{20}} - \frac{2}{{15}} = \frac{{7.3}}{{20.3}} - \frac{{2.4}}{{15.4}}\\ = \frac{{21}}{{60}} - \frac{8}{{60}} = \frac{{13}}{{60}}\end{array}\).


Bình chọn:
4.7 trên 120 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí