Giải Bài 2.36 trang 53 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Tìm bội chung nhỏ hơn 200 của

a) 5 và 7;

b) 3, 4 và 10.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố,

- Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng;

- Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất. Tích đó là BCNN cần tìm.

Lời giải chi tiết

a) Do 5 và 7 là 2 hai số nguyên tố cùng nhau nên:

BCNN(5; 7) = 35 => BC(5; 7) = B(35) = {0; 35; 70; 105; 140; 175; 210; ...}

Vậy bội chung nhỏ hơn 200 của 5 và 7 là 0; 35; 70; 105; 140; 175.

b) Ta có: 3 = 3; 4 = 22; 10 = 2.5

BCNN(3; 4; 10) = 22.3.5 = 60

=> BC(3; 4; 10) = B(60) = (0; 60; 120; 180; 240; ...)

Vậy bội chung nhỏ hơn 200 của 3, 4 và 10 là 0; 60; 120; 180.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài