Bài 7. Thứ tự thực hiện các phép tính

Bình chọn:
4.2 trên 174 phiếu
Thứ tự thực hiện các phép tính

Lý thuyết Thứ tự thực hiện các phép tính Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Câu hỏi trang 25 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong tình huống mở đầu, bạn nào trả lời đúng?

Xem lời giải

Luyện tập 1 trang 26 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính giá trị của các biểu thức sau: a) 25. 2^3 - 3^2 + 125              b) 2.3^2 + 5.(2 + 3).

Xem lời giải

Vận dụng trang 26 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một người đi xe đạp trong 5 giờ. Trong 3 giờ đầu, người đó đi với vận tốc 14 km/h; 2 giờ sau, người đó đi với vận tốc 9 km/h. a) Lập các biểu thức tính quãng đường người đó đi được trong 3 giờ đầu; trong 2 giờ sau; trong 5 giờ. b) Tính quãng đường người đó đi được trong 5 giờ.

Xem lời giải

Luyện tập 2 trang 26 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Lập biểu thức tính diện tích của hình chữ nhật ở hình bên. b) Tính diện tích của hình chữ nhật đó khi a = 3 cm.

Xem lời giải

Bài 1.46 trang 26 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tính: a) 235 + 78 - 142; b) 14 + 2.8^2; c) {2^3 + (1 + (3 – 1)^2]}: 13.

Xem lời giải

Bài 1.47 trang 26 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tính giá trị của biểu thức: 1+ 2(a + b) – 4^3 khi a = 25; b = 9.

Xem lời giải

Bài 1.48 trang 26 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Trong 8 tháng đầu năm, một cửa hàng bán được 1 264 chiếc ti vi. Trong 4 tháng cuối năm, trung bình mỗi tháng cửa hàng bán được 164 ti vi. Hỏi trong cả năm, trung bình mỗi tháng cửa hàng đó bán được bao nhiêu ti vi? Viết biểu thức tính kết quả.

Xem lời giải

Bài 1.49 trang 26 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Căn hộ nhà bác đường diện tích 105 m. Trừ bếp và nhà vệ sinh diện tích 30 m, toàn bộ diện tích sàn còn lại được lát gỗ như sau: 18 m2 được lát bằng gỗ loại 1 giá 350 nghìn đồng/m2; phần còn lại dùng gỗ loại 2 có giá 170 nghìn đồng/m2, Công lát là 30 nghìn đồng/m2. Viết biểu thức tính tổng chi phí bác Cường cần trả gỗ lát sàn căn hộ như trên. Tính giá trị của biểu thức đó.

Xem lời giải

Các dạng toán về thứ tự thực hiện phép tính

Các dạng toán về thứ tự thực hiện phép tính

Xem chi tiết