Giải Bài 1.46 trang 26 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Tính:

a) 235 + 78 - 142;

b) 14 + 2.82;

c) {23 + (1 + (3 – 1)2]}: 13.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nếu chỉ có phép cộng, trừ hoặc chỉ có phép nhân, chia, ta thực hiện các phép tính từ trái sang phải.

- Nếu biểu thức có các dấu ngoặc tròn ( ), dấu ngoặc vuông [], dấu ngoặc nhọn {} thi ta thực hiện phép tính trong các dấu ngoặc tròn trước, rồi thực hiện phép tính trong các dấu ngoặc vuông, cuối cùng thực hiện phép tính trong dấu ngoặc nhọn.

Lời giải chi tiết

a) 235 + 78 - 142 = 171

b) 14 + 2 . 82 = 14 + 2 . 64 = 136

c) 2+ [1 + (3 − 1)2]:13 = [8 + (1 + 4)] : 13 = 13 : 13 = 1

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Hỏi bài