Trả lời Câu hỏi trang 25 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trong tình huống mở đầu, bạn nào trả lời đúng?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép tính theo thứu tự: Phép nhân trước phép cộng sau.

Lời giải chi tiết

5 + 3 x 2 = 5 + 6 = 11.

Vậy bạn vuông đúng.


Bình chọn:
4.5 trên 12 phiếu