Giải Bài 1.49 trang 26 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Căn hộ nhà bác đường diện tích 105 m. Trừ bếp và nhà vệ sinh diện tích 30 m, toàn bộ diện tích sàn còn lại được lát gỗ như sau: 18 m2 được lát bằng gỗ loại 1 giá 350 nghìn đồng/m2; phần còn lại dùng gỗ loại 2 có giá 170 nghìn đồng/m2, Công lát là 30 nghìn đồng/m2. Viết biểu thức tính tổng chi phí bác Cường cần trả gỗ lát sàn căn hộ như trên. Tính giá trị của biểu thức đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính diện tích sàn được lát gỗ.

- Tính diện tích sàn lát gỗ loại 2

- Tính chi phí mua gỗ loại 1.

- Tính chi phí mua gỗ loại 2.

- Tính chi phí trả công lát gạch.

=> Tổng chi phí bác Cường cần trả để lát sàn.

Lời giải chi tiết

Diện tích sàn được lát gỗ là: 105 - 30 (m2)

Diện tích sàn lát gỗ loại 2 là: 105 - 30 - 18 (m2)

Chi phí mua gỗ loại 1 là: 18 . 350 000 (đồng)

Chi phí mua gỗ loại 2 là: (105 - 30 - 18) . 170 000(nghìn đồng)

Chi phí trả công lát gạch là: (105 - 30) . 30 000 (đồng)

Tổng chi phí bác Cường cần trả để lát sàn là:

18 . 350 000 + (105 - 30 - 18) . 170 000 + (105 - 30) . 30 000 = 18 240 000 (đồng)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Hỏi bài