Trả lời Luyện tập 1 trang 26 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) \(25. 2^3 - 3^2 + 125              b) 2.3^2 + 5.(2 + 3).\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nếu chỉ có phép cộng, trừ hoặc chỉ có phép nhân, chia, ta thực hiện các phép tính từ trái sang phải.

- Nếu biểu thức có các dấu ngoặc tròn ( ) ta thực hiện phép tính trong ngoặc tròn trước.

Lời giải chi tiết

a) 25.2− 3+ 125 = 25.8 – 9 + 125 = 316.

b) 2.32 + 5.(2 + 3) = 2.9+5.5 = 43.


Bình chọn:
4.5 trên 24 phiếu