Giải Bài 1.47 trang 26 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Tính giá trị của biểu thức:

1+ 2(a + b) – 43 khi a = 25; b = 9.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay a = 25 và b =9 vào biểu thức rồi thực hiện phép tính.

Lời giải chi tiết

Khi a = 25; b = 9. Giá trị của biểu thức là:

1 + 2(a + b)−43 = 1 + 2(25 + 9) - 64 = 5.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Hỏi bài