Trả lời Vận dụng trang 26 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Một người đi xe đạp trong 5 giờ. Trong 3 giờ đầu, người đó đi với vận tốc 14 km/h; 2 giờ sau, người đó đi với vận tốc 9 km/h.

a) Lập các biểu thức tính quãng đường người đó đi được trong 3 giờ đầu; trong 2 giờ sau; trong 5 giờ.

b) Tính quãng đường người đó đi được trong 5 giờ.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Tính quãng đường người đó đi được trong 3 giờ đầu.

=> Quãng đường người đó đi được trong 2 giờ sau.

b) Quãng đường người đó đi được trong 5 giờ = Quãng đường người đó đi được trong 3 giờ đầu + Quãng đường người đó đi được trong 2 giờ sau.

Lời giải chi tiết

a) Quãng đường người đó đi được trong 3 giờ đầu là:        

             3 . 14 = 42 (km)

Quãng đường người đó đi được trong 2 giờ sau là:        

             2 . 9 = 18 (km)

b) Quãng đường người đó đi được trong 5 giờ là:        

             42 + 18 = 60 (km)


Bình chọn:
4.5 trên 27 phiếu