Giải Bài 1.48 trang 26 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Trong 8 tháng đầu năm, một cửa hàng bán được 1 264 chiếc ti vi. Trong 4 tháng cuối năm, trung bình mỗi tháng cửa hàng bán được 164 ti vi. Hỏi trong cả năm, trung bình mỗi tháng cửa hàng đó bán được bao nhiêu ti vi? Viết biểu thức tính kết quả.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số ti vi 4 tháng cuối năm cửa hàng đó bán được.

Tính tổng số ti vi cả năm cửa hàng đó bán được.

=> Số ti vi trung bình mỗi tháng cửa hàng đó bản được.

Lời giải chi tiết

Số ti vi 4 tháng cuối năm cửa hàng đó bán được là:

   164 . 4 = 656 (chiếc)

Tổng số ti vi cả năm cửa hàng đó bán được là:

   656 + 1 264 = 1920 (chiếc)
Vậy trong cả năm, trung bình mỗi tháng cửa hàng bán được số ti vi là:

   1920 : 12 = 160 (chiếc)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài