Luyện tập chung trang 108

Bình chọn:
4 trên 49 phiếu
Bài 5.11 trang 108 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Trong các hình bên, em hãy chỉ ra: a) Những hình có tâm đối xứng; b) Những hình có trục đối xứng.

Xem lời giải

Bài 5.12 trang 109 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng?

Xem lời giải

Bài 5.13 trang 109 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Vẽ các hình sau vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được hình nhận đường thẳng d là trục đối xứng.

Xem lời giải

Bài 5.14 trang 109 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Vẽ hình dưới đây vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được hình nhận điểm O làm tâm đối xứng.

Xem lời giải

Bài 5.15 trang 109 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Trong các hình sau, hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng?

Xem lời giải

Bài 5.16 trang 109 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hình gấp khúc dưới đây gồm bốn đoạn thẳng có độ dài bằng 1 cm. Em hãy vẽ thêm một đường gấp khúc có độ dài bằng 8 cm để được một hình có cả trục đối xứng và tâm đối xứng.

Xem lời giải