Giải Bài 5.15 trang 109 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Trong các hình sau, hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chữ S, chữ O có tâm đối xứng nhưng chữ S không có trục đối xứng

Chữ T có trục đối xứng nhưng không có tâm đối xứng

Lời giải chi tiết

Chữ S, chữ O có tâm đối xứng nhưng chữ S không có trục đối xứng nên tâm đối xứng của hình a là tâm của chữ O. Vậy hình a có tâm đối xứng nhưng không có trục đối xứng

Chữ T có trục đối xứng nhưng không có tâm đối xứng nên trục đối xứng của hình b là trục đối xứng của chữ T. Vậy hình b có trục đối xứng nhưng không có tâm đối xứng

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 108