Giải Bài 5.15 trang 109 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Trong các hình sau, hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng?

Đề bài

Trong các hình sau, hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chữ S, chữ O có tâm đối xứng nhưng chữ S không có trục đối xứng

Chữ T có trục đối xứng nhưng không có tâm đối xứng

Lời giải chi tiết

Chữ S, chữ O có tâm đối xứng nhưng chữ S không có trục đối xứng nên tâm đối xứng của hình a là tâm của chữ O. Vậy hình a có tâm đối xứng nhưng không có trục đối xứng

Chữ T có trục đối xứng nhưng không có tâm đối xứng nên trục đối xứng của hình b là trục đối xứng của chữ T. Vậy hình b có trục đối xứng nhưng không có tâm đối xứng


Bình chọn:
4.7 trên 30 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí