CHƯƠNG V.TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN

Bình chọn:
4.2 trên 34 phiếu
Hình có trục đối xứng

Lý thuyết Hình có trục đối xứng Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Hoạt động 1 trang 99 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình con bướm ở hình bên. Em thấy điều gì khi hai cánh của con bướm gập lại?

Xem lời giải

Hoạt động 2 trang 99 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ một đường tròn trên giấy rồi cắt theo nét vẽ ta được một hình tròn. Gấp đôi hình tròn đó theo một đường thẳng đi qua tâm (h.5.1). Hãy nhận xét về hai nửa hình tròn sau khi gấp.

Xem lời giải

Hoạt động 3 trang 99 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Gấp đôi một tờ giấy (h.5.2a), dùng kéo cắt một đường như hình 5.2b rồi mở ra, ta được một hình. Hình đó có đặc điểm gì giống những hình trên?

Xem lời giải

Luyện tập trang 99 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Những chữ cái nào dưới đây có trục đối xứng? Hãy dự đoán trục đối xứng của chúng. 2. Những hình nào dưới đây có trục đối xứng? 3. Hãy tìm một ví dụ khác về hình có trục đối xứng.

Xem lời giải

1. Hình có trục đối xứng trong thực tế
Hoạt động 4 trang 100 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào HĐ2, em hãy cho biết trục đối xứng của hình tròn là đường thằng nào?

Xem lời giải

Hoạt động 5 trang 100 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cắt một hình thoi bằng giấy. Hãy tìm trục đối xứng của nó bằng cách gấp giấy. Trục đối xứng của nó là đường thẳng nào? Em tìm được mấy trục đối xứng?

Xem lời giải

Hoạt động 6 trang 100 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ rồi cắt một hình chữ nhật bằng giấy. Hãy tìm trục đối xứng của nó bằng cách gấp giấy. Trục đối xứng của nó là đường thằng nào? Em tìm được mấy trục đối xứng?

Xem lời giải

Thực hành 1 trang 100 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Bằng cách gấp giấy, em hãy tìm một trục đối xứng của đoạn thẳng. 2. Làm tương tự như hoạt động 6 với tam giác đều, hình vuông, lục giác đều. Em hãy chỉ ra một trục đối xứng của mỗi hình trên.

Xem lời giải

Tranh luận 1 trang 100 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

• Hình vuông có bao nhiêu trục đối xứng? • Hình tròn có bao nhiêu trục đối xứng?

Xem lời giải

2. Trục đối xứng của một số hình phẳng
Thực hành 2 trang 101 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bằng cách tương tự, hãy cắt chữ E, T.

Xem lời giải

Tranh luận 2 trang 101 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tớ đang gấp giấy để cắt chữ. Hãy đoán xem tớ được chữ gì sau khi mở những mảnh giấy (h.5.5) ra nhé!

Xem lời giải

Thử hách nhỏ trang 101 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính đối xứng là một yếu tố tạo nên sự cân đối, hài hoà của các hình. Tuy nhiên, không phải lúc nào ta cũng có thể gấp hình để biết hình có trục đối xứng hay không. Em hãy quan sát và vẽ phác trục đối xứng của hình Tháp Chàm và ngôi sao sáu cánh dưới đây (nếu có).

Xem lời giải

Bài 5.1 trang 102 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hãy chỉ ra trục đối xứng của hình thang cân.

Xem lời giải

Bài 5.2 trang 102 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hình lục giác đều có bao nhiêu trục đối xứng?

Xem lời giải

Bài 5.3 trang 102 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng?

Xem lời giải

Bài 5.4 trang 102 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Quan sát những hình dưới đây và cho biết: a) Hình nào không có trục đối xứng? b) Hình nào chỉ có một trục đối xứng? c) Hình nào có ít nhất hai trục đối xứng?

Xem lời giải

Hình có tâm đối xứng Toán 6

Lý thuyết Hình có tâm đối xứng Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất