Lý thuyết Hình có trục đối xứng Toán 6 KNTT với cuộc sống


Lý thuyết Hình có trục đối xứng Toán 6 KNTT với cuộc sống ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

 1. Hình có trục đối xứng trong thực tế

Có một đường thẳng d chia hình thành hai phần mà khi ta “gấp” hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Những hình như thế là hình có trục đối xứngđường thẳng dtrục đối xứng của nó.

Ví dụ:

 

2. Trục đối xứng của một số hình phẳng

- Đường tròn: Mỗi đường thăng đi qua tâm là một trục đối xứng.

 

- Hình thoi: Mỗi đường chéo là một trục đối xứng.

 

- Hình chữ nhật: Mỗi đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối diện là một trục đối xứng của hình chữ nhật.

 

Ứng dụng tính đối xứng để cắt chữ bằng giấy:

Bước 1: Gấp đôi mảnh giấy chữ nhật có kích thước 3 cm x 5 cm theo đường nét đứt (trục đối xứng) như hình:

 

Bước 2: Vẽ một nửa chữ có trục đối xứng rồi cắt theo các nét vẽ mà ta đã vẽ xong. (Cắt theo đường màu đỏ giống như hình.

 


Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí