Trả lời Hoạt động 6 trang 100 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vẽ rồi cắt một hình chữ nhật bằng giấy. Hãy tìm trục đối xứng của nó bằng cách gấp giấy. Trục đối xứng của nó là đường thằng nào? Em tìm được mấy trục đối xứng?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trục đối xứng là đường thẳng mà khi chia hình thành hai phần mà nếu gấp" hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải chi tiết

Trục đối xứng của hình chữ nhật là đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh đối diện của hình chữ nhật


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 21. Hình có trục đối xứng