Trả lời Hoạt động 1 trang 99 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

 Quan sát hình con bướm ở hình bên. Em thấy điều gì khi hai cánh của con bướm gập lại?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình khi hai cánh con bướm gập lại và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

khi hai cánh của con bướm gập lại, thì hai cánh của nó chồng khít nên nhau.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 21. Hình có trục đối xứng