Trả lời Hoạt động 2 trang 99 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Vẽ một đường tròn trên giấy rồi cắt theo nét vẽ ta được một hình tròn. Gấp đôi hình tròn đó theo một đường thẳng đi qua tâm (h.5.1). Hãy nhận xét về hai nửa hình tròn sau khi gấp.

Đề bài

Vẽ một đường tròn trên giấy rồi cắt theo nét vẽ ta được một hình tròn. Gấp đôi hình tròn đó theo một đường thẳng đi qua tâm (h.5.1). Hãy nhận xét về hai nửa hình tròn sau khi gấp.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình và nhận xét về hai nửa hình tròn sau khi gấp.

Lời giải chi tiết

Khi gấp hai nửa đường tròn thì chúng sẽ chồng khít lên nhau.


Bình chọn:
4.5 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí