Trả lời Thực hành 2 trang 101 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Bằng cách tương tự, hãy cắt chữ E, T.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tìm trục đối xứng của các chữ

- Gấp đôi tờ giấy theo trục đối xứng ấy để cắt. Khi đó ta chỉ phải cắt một nửa con chữ và nhận được cả con chữ khi mở giấy ra.

Lời giải chi tiết

HS thực hiện theo video hướng dẫn


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 21. Hình có trục đối xứng