Trả lời Hoạt động 5 trang 100 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cắt một hình thoi bằng giấy. Hãy tìm trục đối xứng của nó bằng cách gấp giấy. Trục đối xứng của nó là đường thẳng nào? Em tìm được mấy trục đối xứng?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trục đối xứng là đường thẳng mà khi chia hình thành hai phần mà nếu gấp" hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải chi tiết

Trục đối xứng của hình thoi là đường thẳng đi qua đường chéo của nó.

Hình thoi có 2 trục đối xứng


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 21. Hình có trục đối xứng