Trả lời Hoạt động 5 trang 100 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Cắt một hình thoi bằng giấy. Hãy tìm trục đối xứng của nó bằng cách gấp giấy. Trục đối xứng của nó là đường thẳng nào? Em tìm được mấy trục đối xứng?

Đề bài

Cắt một hình thoi bằng giấy. Hãy tìm trục đối xứng của nó bằng cách gấp giấy. Trục đối xứng của nó là đường thẳng nào? Em tìm được mấy trục đối xứng?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trục đối xứng là đường thẳng d chia hình thành hai phần mà nếu gấp hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải chi tiết

Trục đối xứng của hình thoi là đường thẳng đi qua đường chéo của nó vì gấp hình thoi theo đường chéo thì được 2 tam giác chồng khít lên nhau.

Hình thoi có 2 trục đối xứng


Bình chọn:
4.6 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí