Trả lời Thực hành 1 trang 100 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

1. Bằng cách gấp giấy, em hãy tìm một trục đối xứng của đoạn thẳng.

2. Làm tương tự như hoạt động 6 với tam giác đều, hình vuông, lục giác đều. Em hãy chỉ ra một trục đối xứng của mỗi hình trên.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trục đối xứng là đường thẳng mà khi chia hình thành hai phần mà nếu gấp" hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải chi tiết

HS xem video hướng dẫn.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 21. Hình có trục đối xứng